'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Idu Rama Mandira - Ravi Chandra

1980 లో వచ్చిన Ravi Chandra అనే కన్నడ సినిమాలో జానకి, రాజ్ కుమార్ ఆలపించిన ' Idu Rama Mandira' అనే ఈ పాటను సోనియా సాలిగ్రాం, నేనూ ఆలపించాము. వినండి.