'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

Hoshwalon Ko Khabar Kya - Sarfarosh

1999 లో వచ్చిన Sarfarosh అనే చిత్రంలో జగ్జీత్ సింగ్ ఆలపించిన ఈ ఘజల్ ను శ్రీమతి సంధ్యా, నేనూ ఆలపించాము. వినండి.