'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

18, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

Hazaron Khwahishe Aisi - Mirza Ghalib

Mirza Ghalib అనే చిత్రంలో Jagjith Singh పాడిన ఈ సుమధుర ఘజల్ గీతాన్ని నా స్వరంలో కూడా వినండి.