'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

Halat Na Pucho Dil Ki - Ye Zindagi Ka Safar

2001 లో వచ్చిన Ye Zindagi Ka Safar అనే సినిమాలో Kumar Sanu ఆలపించిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.