'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

E Sanam Jisne Tujhe - Diwana

1968 లో వచ్చిన Diwana అనే సినిమాలో ముకేష్ పాడిన E Sanam Jisne Tujhe అనే ఈ పాటను నేనాలపించాను. వినండి.