'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

Din Hai Ye Bahar Ke - Honey Moon

1992 లో వచ్చిన Honeymoon అనే చిత్రంలో రఫీ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.