'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

Dil Ki Nazar Se - Anari

1959 లో వచ్చిన Anari అనే సినిమాలో ముకేష్, లతా మంగేష్కర్ పాడిన ఈ పాటను MouMahua నేను ఆలపించాము. వినండి.