'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Chandni Raat Me - Dil E Nadan

1982 లో వచ్చిన Dil E Nadan అనే సినిమాలో కిషోర్ కుమార్, లతా మంగేష్కర్ ఆలపించిన ఈ పాటను కుమారి సౌమ్య, నేను పాడాము. వినండి.