'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

Chanda O Chanda - Lakhon Me Ek

1971 లో వచ్చిన Lakhon Me Ek అనే సినిమాలో కిషోర్ కుమార్, లతా మంగేష్కర్ లు పాడిన ఈ పాటను అనామిక, నేను ఆలపించాము. వినండి.