'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

మల్లియలారా మాలికలారా - నిర్దోషి

నిర్దోషి అనే చిత్రంలోని మల్లియలారా మాలికలారా అనే పాటను శ్రీమతి రత్న నేను కలసి Smule లో ఆలపించాము. ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.