'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

సన్నజాజికి గున్నమావికి పెళ్లి కుదిరింది - ముత్యాల పల్లకి

1976 లో వచ్చిన ముత్యాలపల్లకి అనే సినిమాలో బాలసుబ్రమణ్యం సుశీలలు పాడిన సన్నజాజికి గున్నమావికి పెళ్లి కుదిరింది అనే ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, నా స్వరాలలో ఇక్కడ వినండి.