'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

తొలిసారి ముద్దివ్వమంది - ఎదురీత

1977 లో వచ్చిన ఎదురీత అనే సినిమాలో బాలసుబ్రమణ్యం, సుశీలలు పాడిన ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.