'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

రవివర్మకే అందని - రావణుడే రాముడైతే

రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో అనే ఈ పాట రావణుడే రాముడైతే అనే చిత్రంలోది. శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారితో కలసి నేనాలపించిన ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.