'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

మల్లెకన్న తెల్లనా - ఓ సీత కథ

ఓ సీత కథ అనే సినిమాలోని మల్లెకన్న తెల్లనా అనే ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న నేను కలసి Smule లో ఆలపించాము. ఆ పాటను ఇక్కడ వినండి.