'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

అందాలలో అహో మహోదయం - జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి

1990 లో వచ్చిన 'జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి' అనే సినిమాలో బాలసుబ్రమణ్యం సుశీలలు పాడిన ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.