'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

చిన్నమాటా ఒక చిన్నమాటా - మల్లెపూవు

1978 లో వచ్చిన మల్లెపూవు అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను కలసి ఆలపించాము. వినండి.