'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

కొండగాలి తిరిగింది - ఉయ్యాల జంపాల

1965 లో వచ్చిన ఉయ్యాల జంపాల చిత్రంలో 'కొండగాలి తిరిగింది గుండె ఊసులాడింది' అంటూ ఘంటసాల, సుశీల ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు, నా స్వరాలలో ఇక్కడ వినండి.