'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

వయసు ముసురుకొస్తున్నదీ వానమబ్బులా - యమగోల

1975 లో వచ్చిన యమగోల చిత్రంలోని 'వయసు ముసురుకొస్తున్నదీ వానమబ్బులా' అనే పాటను శ్రీమతి రత్నగారు నేను ఆలపించాము. వినండి.