'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

చిరునవ్వులోని హాయి - అగ్గిబరాటా

1966 లో విడుదలైన అగ్గిబరాటా అనే చిత్రంలో ఘంటసాల, సుశీల పాడిన ఈ పాటను శీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.