'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

మౌనమేలనోయి ఈ మరపురాని రేయి - సాగరసంగమం

1983 లో వచ్చిన సాగరసంగమం అనే సినిమాలోని మౌనమేలనోయి ఈ మరపురాని రేయి అనే పాటను సూర్యనాగలక్ష్మి, నేను పాడాము. వినండి.