'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

చిరునవ్వుల తొలకరిలో - చాణక్య చంద్రగుప్త

'చాణక్య చంద్రగుప్త' అనే సినిమాలోని చిరునవ్వుల తొలకరిలో అనే పాటను ప్రశాంతి గారు, నేను Smule లో ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని ఇక్కడ వినండి.