'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

హాయిహాయిగా జాబిల్లి - వెలుగునీడలు

వెలుగు నీడలు అనే చిత్రంలోని హాయిహాయిగా జాబిల్లి అనే పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారితో కలసి Smule లో నేనాలపించాను. ఆ పాటను ఇక్కడ వినండి.