'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

నీ కోసం యవ్వనమంతా - మూడుముళ్ళు

1983 లో వచ్చిన 'మూడుముళ్ళు' అనే సినిమాలోని 'నీకోసం యవ్వనమంతా దాచాను మల్లెలలో' అనే ఈ పాటను శ్రీమతి సూర్యకుమారి, నేను ఆలపించాము. వినండి.