'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

1, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

ఏమో ఏమో ఇది నాకేమో ఏమో ఐనది - ఘంటసాల, సుశీల

'ఏమో ఏమో ఇది నాకేమో ఏమో ఐనది' అంటూ ఘంటసాల, సుశీలలు సుమధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1964 లో వచ్చిన 'అగ్గిపిడుగు' అనే సినిమాలోది. ఆ పాటను సి.నారాయణరెడ్డి రచించగా, రాజన్ నాగేంద్ర సంగీతాన్ని అందించారు.

శ్రీమతి అంబిక గారితో కలసి Smule లో నేను ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని ఇక్కడ వినండి మరి !