'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

నన్ను దోచుకొందువటే - గులేబకావళి కథ

నన్ను దోచుకొందువటే అనే ఈ పాట గులేబకావళి కథ అనే చిత్రంలోనిది. శీమతి శోభగారితో కలసి నేనాలపించిన ఈ గీతాన్ని ఇక్కడ వినండి.