'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

1, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

కనులు కనులతో కలబడితే - ఘంటసాల,సుశీల

'కనులు కనులతో కలబడితే ఆ తగవుకు ఫలమేమీ'... అంటూ ఘంటసాల, సుశీలలు సుమధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1965 లో వచ్చిన 'సుమంగళి' అనే చిత్రంలోనిది. ఈ పాటను ఆత్రేయ రచించగా, కేవీ మహాదేవన్ సంగీతాన్నిచ్చారు.

శ్రీమతి మధుశ్రీ గారితో కలసి Smule లో నేను ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని ఇక్కడ వినండి మరి !