'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

Binkada Singari - Kanya Ratna

1962 లో వచ్చిన కన్నడ సినిమా 'కన్యారత్న' లో పీ బీ శ్రీనివాస్ పాడిన ఈ సూపర్ హిట్ గీతాన్ని నా స్వరంలో వినండి.