'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Aansu Samajh Ke Kyu Mujhe - Chaaya

1961 లో వచ్చిన Chaaya అనే చిత్రంలో తలత్ మెహమూద్ పాడిన 'Aansu Samajh Ke Kyu Mujhe' పాటను నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.