'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

Aansu Bhari Hai - Parvarish

1958 లో వచ్చిన Parvarish అనే సినిమాలో ముకేష్ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.