'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

19, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

Aaja Re Aaja Re - Noorie

1979 లో వచ్చిన Noorie అనే సినిమాలోని ఈ పాటను కుమారి సౌమ్య, నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.