'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

31, మార్చి 2019, ఆదివారం

కురిసింది వానా నా గుండెలోనా - SPB, P.Suseela

కురిసింది వానా నా గుండెలోనా అంటూ బాలసుబ్రమణ్యం సుశీలలు సుమధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1971 లో వచ్చిన బుల్లెమ్మ బుల్లోడు అనే చిత్రంలోనిది. ఇది కూడా ఆపాతమధుర గీతాలలో ఒకటే. శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారితో కలసి నేను Smule లో ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని ఇక్కడ వినండి మరి.

చిత్రం :-- బుల్లెమ్మ బుల్లోడు (1971)
సాహిత్యం:-- రాజశ్రీ
సంగీతం:--చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం