ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

24, మార్చి 2019, ఆదివారం

ఈ రేయి తీయనిది ఈ చిరుగాలి మనసైనది - SPB, P.Suseela

'ఈ రేయి తీయనిది ఈ చిరుగాలి మనసైనది' అంటూ SPB, P.Suseela మధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 'చిట్టి చెల్లెలు' అనే చిత్రంలోనిది. ఈ చిత్రం 1970 లో విడుదల అయింది. ప్రఖ్యాత గాయని, మా చెల్లెలు శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారితో కలసి Smule లో నేను ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని ఇక్కడ వినండి మరి !

Ee Reyi Teeyanidi