“భగవంతుని పట్ల దిగులే జిజ్ఞాస"- జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, జనవరి 2019, బుధవారం

రాకుమారి - ఛీకుమారి

ఛీకుమారికి చిర్రెక్కింది
రాకుమారికి వెర్రెక్కించబోయింది
గురువుగారికి గుర్రుగా ఉంది
వీరిద్దరినీ చూస్తే నవ్వుగా ఉంది

రాకుమారి తప్పుదారిన పోతోందని
ఛీకుమారి అనుమానం
ఛీకుమారికి మతిభ్రమించిందని
రాకుమారి దృఢవిశ్వాసం

రాకుమారి అమాయకురాలని

ఈజీగా బుట్టలో పడుతుందని
ఛీకుమారి అనుకుంటుంది

ఛీకుమారికి తెగపొగరని

అన్నీ తనకే తెలుసన్న భ్రమలో ఉంటుందని
రాకుమారి నవ్వుకుంటుంది

ఛీకుమారి ప్రతిదాన్నీ జడ్జ్ చెయ్యబోతుంది
అందరికీ నీతులు చెప్పబోతుంది
అహంకారంతో విర్రవీగుతూ ఉంటుంది
గురివింద గింజ సంగతి మర్చిపోతుంది

గురువుగారు మోసగాడని
ఛీకుమారి విశ్వాసం
టీవీలూ యూట్యూబులూ
ఈ విశ్వాసానికి ఆధారం

మంచిని మోసమనుకునే ఛీకుమారి

మోసాన్ని మంచని భ్రమిస్తుంది
రాకుమారికి జాగ్రత్తలు చెప్పే ఛీకుమారి
తనే ఈజీగా బుట్టలో పడుతుంది

ఇతరులకు నీతులు చెప్పే ఛీకుమారి
తన గత ఎపిసోడ్లను తనే మర్చిపోతోంది
జీవితాలు చక్కదిద్దే ఛీకుమారి
తన భవిష్యత్తును తనే చూడలేకపోతోంది

అవునూ ఆ ఎపిసోడ్లన్నీ గురువుగారికెలా తెలిశాయో?

ఆయన పిలిస్తే కర్ణపిశాచి పలుకుతుంది కదూ?
ఛీ ! నా మతిమరుపు తగలెయ్య !
అసలు విషయమే నా మొద్దుబుర్రకు తట్టలా !

డామిట్ !

కర్ణపిశాచి నిజమేనన్నమాట !
అమ్మ బాబోయ్ !
ఈ గురువుకు దూరంగా ఉండటమే మంచిది !