ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

26, మార్చి 2017, ఆదివారం

Nammoora Mandara Hoove - SP.Balasubramanyam


నమ్మూర మందార హూవే..
అంటూ బాలసుబ్రమణ్యం మధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1981 లో వచ్చిన "ఆలమనే" అనే కన్నడ సినిమాలోది. ఆ టైంలో బాలూగారు పాడిన పాటలు చాలావరకూ వినడానికి బాగుండేవి. వాటిల్లో ఇదీ ఒకటి.

దీనిని అక్కడక్కడా కొంచం మార్చి పాడాను. నా స్వరంలో కూడా ఈ పాటను వినండి మరి.

Movie:--Alemane (1981)
Lyrics:--Dodda Range Gowda
Music:--Aswath - Vaidyanathan
Singer:--S.P.Balasubramanyam
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Enjoy
---------------------------------------------
[నమ్మూర మందార హూవే
నన్నొలుమే బాందళదా చెలువే
బళిబందు బాళన్ను బెళగు
నన్న బరిదాద మనదల్లి మినుగూ]-2
నమ్మూర మందార హూవే

[కణ్ణల్లె కరెదు హొంగనస తెరెదు
సంగాతి సంప్రీతి సెళెదే
అనురాగ హొళెదు అనుబంధ బెళెదు
సమ్మోహ సంబంధ మిడిదే]-2
మూదిదా ప్రేమదా సొగసాద కారంజి బిరిదే - సొగసాద కారంజి బిరిదే
నమ్మూర మందార హూవే
నన్నొలుమే బాందళదా చెలువే
బళిబందు బాళన్ను బెళగు
నన్న బరిదాద మనదల్లి మినుగూ
నమ్మూర మందార హూవే

ఒడలాళ మొరెదు ఒడనాట మెరెదు
ఒడనాడి బాంధవ్య కండే
రుతుమాన మీరి హొసగాన తోరి
హితవాద మాధుర్య మిందే
తీరదా మోహదా ఇనిదాద ఆనంద తందే - ఇనిదాద ఆనంద తందే
[నమ్మూర మందార హూవే
నన్నొలుమే బాందళదా చెలువే
బళిబందు బాళన్ను బెళగు
నన్న బరిదాద మనదల్లి మినుగూ]-2
నమ్మూర మందార హూవే - 2